Ladda ner från Appstore
Ladda ner på google play


Nitriter och nitrater


Nitrit och nitrat är ämnen som förkommer naturligt i mat, bland annat i gröna bladgrönsaker och rödbetor. Nitrit och nitrat används också som konserveringsmedel av livsmedelsindustrin. Det förhindrar bland annat att den farliga bakterien Clostridium botulinum börjar växa i kött och charkuterivaror och gör att köttet bibehåller sin rosa färg. En hög konsumtion av nitrit har dock kopplats till en ökad risk för tjocktarmscancer. Skälet tror man är att det från nitrit och nitrat kan bildas ämnen som kallas nitrosaminer, som man misstänker kan vara cancerframkallande. Därför tillåter exempelvis inte KRAV att nitrit används som tillsats.


Enligt europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, kan en del personer få i sig för mycket nitrit och nitrat. Man funderar därför på att begränsa de mängder som får användas som tillsatser.


Slår du på detta filter kommer appen att varna för följande E-nummer:  E 249, kaliumnitrit, E 250, natriumnitrit, E 251, natriumnitrat och E 252, kaliumnitrat.