Ladda ner från Appstore
Ladda ner på google play


Osäkra E-nummer


År 2008 började den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, gå igenom säkerheten på redan godkända tillsatser med E-nummer. Genomgången har visat att det saknas viktiga säkerhetsdata för vissa tillsatser. I detta filter har vi lagt in de E-nummer som det finns frågetecken kring. EFSA har krävt att industrin ska göra de säkerhetsstudier som saknas. I takt med att det kommer in ny dokumentation kommer vi att uppdatera detta filter.


Färgämnen

E 141, klorofyllkopparkomplex, E 172, järnoxider och järnhydroxider, E 174, silver, E 175 guld, E 180, Litolrubin BK


Konserveringsmedel

E 220, svaveldioxid, E 221, natriumsulfit, E 222, natriumvätesulfit, E 223, natriumdisulfit, E 224, kaliumdisulfit, E 226, kalciumsulfit, E 228, kaliumvätesulfit, E 235, natamycin, E 242, dimetyldikarbonat


Antioxidationsmedel och surhetsreglerande medel

E 311, oktylgallat


Förtjocknings-, stabiliserings- och emulgeringsmedel

E 407, karragenan, E 407a, bearbetad eucheumaalg


Antioxidationsmedel och klumpförebyggande medel

E 551, kiseldioxid, E 552, kalciumsilikat, E 553b, talk, E 554, natriumaluminiumsilikat, E 555, kaliumaluminiumsilikat, E 586, 4-hexylresorcinol


Övriga tillsatser

E 904, shellack


Vissa E-nummer har EFSA inte hunnit utvärdera ännu. Detta gäller exempelvis många sötningsmedel. Vi kommer att följa EFSA:s arbete för att se om det uppstår frågetecken kring fler E-nummer.


Det finns också fler E-nummer som EFSA har osäkerheter kring, men dessa används inte i svensk mat. Därför har vi inte heller med dem i filtret.