Tillsatt och fritt socker


Matcheckens sockerfilter gör det lätt för dig som konsument att hålla koll på sockret. Filtret bygger på en enkel färgmärkning, som utgår från WHO:s rekommendationer kring socker.


Enligt WHO bör vi begränsa mängden fritt socker till maximalt 10 procent av alla kalorier. Till fritt socker räknar WHO allt tillsatt socker, sirap, honung, juice och juicekoncentrat. Utöver rekommendationen har WHO ett hälsomål: att vi ska konsumera mindre än 5 energiprocent fritt socker.


Grönt

Matcheckens sockerfilter ger grönt för livsmedel som innehåller mindre än 5 energiprocent fritt socker, eller där den totala mängden fritt socker är mindre än 1,5 gram/100 gram. Av dessa produkter kan du äta hur mycket du vill, utan att få i sig för mycket socker. (Men allt som är grönt är inte nyttigt, så tänk på att sockerfiltret endast hjälper dig att hålla koll på sockret). 


Gult

Livsmedel som ligger mellan 5 och 10 energiprocent fritt socker, eller där den totala mängden fritt socker ligger mellan 1,5-3 gram per 100 gram, blir gula. Dessa varor är också helt okej att äta ur ett sockerperspektiv.


Rött

Livsmedel som ligger mellan 10 och 35 energiprocent fritt socker, eller där den totala mängden fritt socker ligger mellan 3-6 gram per 100 gram, blir röda. Av sådana varor kan man äta lite till vardags, men äter man röda livsmedel varje frukost eller varje mellis riskerar man att överskrida sockerrekommendationerna. 


Svart

Livsmedel som ligger över 35 energiprocent blir svarta. Sådana varor ska man begränsa kraftigt, i alla fall om man vill minimera risken för karies och bibehålla sin hälsa.


Juice räknas som bättre än tillsatt socker

I Matcheckens sockerfilter finns vissa undantag. Om allt fritt socker i ett livsmedel kommer från juice sänker vi märkningen en grad. Juice är visserligen sockerrikt, men innehåller också vitaminer och antioxidanter. Så trots att juice och läsk innehåller lika mycket fritt socker, blir juicen röd och läsken svart.


Undantaget för juice gäller dock inte bebismat. Barnmatsproducenter använder ibland juice eller koncentrerad juice i gröt, klämmisar och välling. Eftersom bebisar inte ska äta översötade produkter räknar vi juice som lika illa som socker. 


Hur gör vi uträkningen

Vissa livsmedelsproducenter redovisar hur mycket socker de har haft i en vara, men de flesta gör det inte. För en konsument är det därför mer eller mindre omöjligt att veta hur mycket socker man får i sig.


Matchecken analyserar den information som finns på livsmedelsförpackningar göra kvalificerad uppskattning av hur mycket fritt socker ett livsmedel innehåller. Uppskattningen är inte exakt (bara tillverkarna har all information om hur de producerar sina livsmedel), men den bygger på en uträkning som tar hänsyn till alla ingredienser som finns i en vara.


I uträkningen utgår vi från varans totala innehåll av sockerarter. Sedan gör vi en uppskattning av hur mycket naturligt socker från spannmål, mjölk, bär, frukt och olika grönsaker som finns i varan. Detta naturliga socker drar vi bort från det totala sockerinnehållet. Det som blir kvar är det fria sockret i varan. Utifrån denna uppskattade mängd fritt socker räknar vi ut kaloriprocenten fritt socker.


I de fall där producenten har angivit mängden tillsatt socker i en vara utgår vi från den siffran. Då får vi fram en exakt siffra på kaloriprocenten fritt socker.


I vår analys av livsmedlet tar vi också hänsyn till om allt det fria sockret kommer från ren juice. I de fallen sänker vi märkningen en grad. Apelsinjuice innehåller exempelvis lika mycket socker som läsk, men blir röd istället för svart. Juice är visserligen sockerrikt, men innehåller också viktiga näringsämnen. Därför är juice bättre än läsk.


Undantaget för juice gäller dock inte barnmatshyllan. Barnmatsproducenter använder ofta juice för att söta klämmisar, gröt och välling. Bebisar ska inte äta söt mat, därför gör vi ett undantag från undantaget.


Stav och skrivfel kan påverka analysen

I Sverige säljs tiotusentals olika livsmedel. Matcheckens analys bygger på en automatiserad inläsning av dessa varors ingredienslistor. En svårighet är att ingredienslistorna inte är standardiserade. Olika tillverkare skriver på olika vis, på många olika språk och ibland dessvärre även med en egenartad stavning. I utvecklingen av Matchecken har vi tagit hänsyn till många av olikheterna, men i vissa fall kommer vår uppskattning att bli fel. Om du upptäcker att appens analys av något livsmedel har blivit konstig: ta en bild på varan och messa eller mejla bilden till oss: info@sockerchecken.se. Då hjälper du oss att bli ännu bättre. Tack!


Har din vara analyserats fel fel?

Som vi skriver ovan bygger Matcheckens uträkning på en kvalificerad uppskattning av varans sockerinnehåll. Om du som livsmedelsproducent tycker att din vara har blivit felmärkt, kontakt oss på info@sockerchecken.se. Ger du oss exakta siffror på sockerinnehållet blir vår app ännu bättre!